DR. TÓKA ÜGYVÉDI IRODA

Irodámat 1998-ban alapítottam. Ma munkámat dr. Iglói Ildikó Szandra és dr. Tóth Enikő ügyvédjelöltek és Pavlóczki-Budai Piroska asszisztens továbbá Szigetiné dr. Takács Veronika együttműködő ügyvéd segíti.

Nemzetközi ügyfélkörrel is rendelkező ügyvédi irodánk Sopronban teljes körű jogi-, valamint partnerei révén könyvvizsgálati és adó-tanácsadási, továbbá ingatlanforgalmazói szolgáltatást nyújt megbízói részére magyar és német nyelven. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Üt.) rendelkezéseinek megfelelően ügyvédi tevékenységünk körében ellátjuk megbízóink peres és peren kívüli képviseletét, jogi tanácsot adunk, szerződéseket, okiratokat és egyéb beadványokat készítünk és végzünk minden olyan egyéb tevékenységet, amelyre az Üt. lehetőséget biztosít.

A soproni Ügyvédi Iroda ügyfélkörét elsősorban hazai és külföldi magánszemélyek, kis-és közepes vállalkozások adják, emellett azonban több osztrák pénzintézet állandó magyarországi jogi képviseletét látjuk el, melynek során az úgynevezett "határon átnyúló szolgáltatás" keretében folyósított hitelek lebonyolításához nyújtunk ügyvédi segítséget.

ügyvéd Sopron

Dr. Tóka Tamás ügyvéd vezetésével jogászokból és más szakértőkből álló csapatunk megbízható partnerként jó hírnévre tett szert ügyfeleink körében. Célunk, hogy ügyfeleink rövid ügyintézési határidő mellett egyéni igényekre szabott, komplett jogi szolgáltatást kapjanak. Az Ügyvédi Iroda jogászaiból, tanácsadóiból és egyéb partnereiből álló team megbízóink egyedi igényeinek megfelelő formában kerül kialakításra.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a félfogadás során ügyfeleink ne várakozzanak, így irodánk - előzetes bejelentés alapján - ügyfelei részére konkrét időpontot biztosít a személyes megbeszélésre.

Irodánk rendelkezésére állnak mindazok a technikai eszközök, szoftverek, adatbázis- hozzáférési jogok, amelyek szükségesek lehetnek egy jogügylet biztonságos, kulturált, gyors és költségkímélő lebonyolításához. Folyamatosan fejlesztett, magas szintű informatikai hátterünk segítségével többek között online kapcsolatot építettünk ki országos szinten a cég- és földhivatali nyilvántartásokkal.